Eilen ehtool tuli tekstiviästi tai oikeastas kakskin, et mul on paketit Sales. Koulust tulles ne sit poikkesin hakemas, ku ei kello ollu viäl yhreksää. Takakopist kannettiin mul ensin yks pahviloota, mut mää tarkensin, et niit on kaks. Löytys se piänenpikin siält.
 
Toises lähetykses tuli neljä lasii ja toises yks. Nyt mul on lasei kymmenen, niinku alun perin tilasin ja maksoinki. Kuningatarkuluttaja on nyt tyytyväinen. Näihin molempiin paketteihin oli viäl pakattu Iittalan Kivi-tuikku, mikä oli kylkiäisenä taloustavaroi tilates. Eli kaikkiaan sain niit nys sit kolme! Ne on kirkkai eli ei minkään värisii. Värillissii mul on ennestäs vissiin 40. Kyl nää siäl joukon jatkona mennee.

.