Naisen silmä näkee kaiken, hänen korvansa kuulee kaiken vaistonkaltaisella nopeudella, ja näennäisen huomaamattomana hän tekee havaintoja, jotka jäävät suurimmilta filosofeilta tekemättä.

J. Weber